Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI MIENIEM
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W
WYDZIALE GOSPODARKI MIENIEM
08.05.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W
WYDZIALE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
08.05.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. POLITYKI SENIORALNEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIKOŁOWIE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS.
POLITYKI SENIORALNEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIKOŁOWIE
19.04.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIKOŁOWIE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIKOŁOWIE
19.04.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA OCHRONY ŚRODOWISKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIKOŁOWIE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA
OCHRONY ŚRODOWISKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIKOŁOWIE
19.04.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INFORMATYKA W WYDZIALE INFORMATYKI W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIKOŁOWIE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INFORMATYKA W
WYDZIALE INFORMATYKI W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIKOŁOWIE
19.04.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W BIURZE RADY STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W
BIURZE RADY STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE
19.04.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIKOŁOWIE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO AUDYTORA
WEWNĘTRZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIKOŁOWIE
19.04.2019 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Główny Specjalista w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru
17.04.2019 więcej
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektora w
Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem
05.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się