Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyniki naboru: Specjalista w Wydziale Administracjin Architektoniczno-Budowlanej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY W
WYDZIALE ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
31.10.2018 więcej
Wyniki naboru: Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W
WYDZIALE ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNYM
30.10.2018 więcej
Lista kandydatów na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym
Lista kandydatów na stanowisko podinspektora w Wydziale
Organizacyjno - Administracyjnym w Starostwie Powiatowym w
Mikołowie
18.10.2018 więcej
Lista kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Lista kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym
w Mikołowie
18.10.2018 więcej
Nabór na wolne stanowisko Specjalisty w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Nabór na wolne stanowisko Specjalisty w Wydziale Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
01.10.2018 więcej
Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym
28.09.2018 więcej
Wyniki naboru: młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu
Wyniki naboru: młodszy referent w Wydziale Komunikacji i
Transportu
28.08.2018 więcej
Lista kandydatów: na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w procedurze
naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji
i Transportu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
16.08.2018 więcej
Nabór na wolne stanowisko pracy: Młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO PRACY Młodszy referent w Wydziale Komunikacji i
Transportu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
25.07.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w ZSEiU w Łaziskach Górnych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w
ZSEiU w Łaziskach Górnych
22.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się